Advies en ondersteuning startende ondernemers

Hanteert u verkoop- en/of inkoopvoorwaarden?

‘U hanteert verkoop- en/of inkoopvoorwaarden, echter u heeft eigenlijk geen idee wanneer u hierop een beroep kunt doen en aan welke voorwaarden voldaan moeten worden om hierop een beroep te mógen doen (juridisch). Zijn uw voorwaarden voor uw bedrijf eigenlijk wel geschikt? Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een (intellectueel) eigendomsvoorbehoud. Blijven uw producten zolang deze niet zijn betaald, wel uw eigendom? Gebruikt u inkoopvoorwaarden? En zo ja, wanneer zijn deze dan van toepassing?’

Wij helpen en adviseren u graag.

Debiteurenbeheer, hoe doe je dat eigenlijk?

‘U bent net gestart, heeft uw eerste klanten en bent druk met de uitvoering. Helaas blijkt dat uw klanten u niet binnen de overeengekomen termijn betalen. Hoe pakt u dit aan?’

Wij geven u tips en tricks. Welke stappen dient u te nemen, waarop moet u letten, hoe benadert u uw klant? Kortom, wij helpen u dit proces op gang te brengen én te houden.

Kent u uw klant (kredietwaardig)?

‘U bent blij met uw eerste klanten, en neemt graag de orders aan. Door hiervoor te investeren, loopt u zelf risico. Hoe weet u of uw klant u eigenlijk wel kan betalen?’

Voor elk bedrijf is het belangrijk om te weten of een klant kredietwaardig is of niet. Echter, als starter is het minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker. U heeft waarschijnlijk geen financial cushion oftewel reserve opgebouwd om tegen een stootje te kunnen. Als één van uw eerste klanten u niet kan betalen, maakt dat uw opstart wel erg lastig. Wij kennen de wegen om de kredietwaardigheid van een potentiële klant na te gaan.

Hierboven zo maar een greep waarmee CONDEB u kan helpen. Maar CONDEB doet meer!

• Het uit handen nemen van uw debiteurenbeheer
• Het innen van uw openstaande facturen (voor zowel kortere of langere tijd)
• Het begeleiden van uw medewerker (debiteurenbeheerder) op de werkvloer
• Het proces van order to cash in kaart brengen en aanbevelingen doen
• Het geven van hands-on trainingen over debiteurenbeheer en incasso
• Het tijdelijk inzetten van specialisten
• Het meedenken over duurzame oplossingen, zoals bijvoorbeeld automatisering
• Het onderzoeken van de kredietwaardigheid van uw (toekomstige klanten)
• Het checken van een faillissementen, surséances van betalingen, schuldsaneringen

Wat kost het u?

Wat uw vraag ook is, om een goed beeld te krijgen van uw situatie, vinden wij het noodzakelijk om een kort onderzoek (maximaal 2 uur) uit te voeren, zodat wij u een gedegen voorstel c.q. aanbeveling kunnen doen. Deze onderzoektijd nemen wij voor onze rekening. Daarna zult u weten wat u voor het gehele traject kwijt zult zijn, want duidelijkheid en transparantie staan bij ons hoog in het vaandel.

Maar vergeet u niet: CONDEB verdient zichzelf terug!

Een order levert pas wat op als deze ook wordt ‘gecasht’ Kortom: order to cash: het bestaansrecht van uw bedrijf! Een niet onbelangrijk neveneffect: u kunt uw eigen klanten ook op tijd betalen. Dit maakt u een betrouwbare zakenpartner.